Burmistrz Lądka-Zdroju

RomanKaczmarczyk.pl

Odnosząc się do rozpowszechnianych informacji dotyczących zadłużenia gminy

przedstawiam zestawienie kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2009 - 2014 oraz 2014-2018


Kończy się czwarty, ostatni rok mojej kadencji 2014-2018,

czas na podsumowanie wykonania zadań, które przedstawiłem  mieszkańcom i Radzie Miejskiej Lądka-Zdroju,

oraz weryfikacja mojego programu wyborczego z 2014 roku.

MOJA ULOTKA WYBORCZA Z KAMPANII WYBORCZEJ - JESIEŃ 2014 r. z zaznaczoną  realizacją  na koniec kadencji JESIEŃ 2018

Filmy z realizacji inwestycji oraz wydarzeń w Lądku-Zdroju

Przedszkole integracyjne z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju

Otwarcie Przedszkola w Lądku-Zdroju

Odwiert geotermalny w Lądku-Zdroju

777 lat KURORTU Lądek-Zdrój

Dni Patrona św. Jerzego w Lądku-Zdroju 2018

Wehikuł Czasu w Lądku-Zdroju 2018

Gala Burmistrza Roku - Orzeł Samorządu 2018

 

ZESTAWIENIE I PORÓWNANIE POZYSKANYCH ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH *

ZESTAWIENIE BUDŻETÓW GMINY LĄDEK-ZDRÓJ W LATACH 2012-2018

Zdecydowany wzrost po stronie dochodów i wydatków w latach 2016-2018 widoczny na powyższym wykresie oznacza jednoznacznie wzrost inwestycji i pozyskanych na te inwestycje środków zewnętrznych z UE i polskich instytucji finansujących takich jak Narodowy Fudnusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Urząd Pracy, Środki Transgraniczne, Ministerstwa Kultury, Sportu, Energii, Środowiska itd. Zestawienie tych środków obrazuje tabela powyżej. Kwota ponad 37,7 mln stawia naszą gminę na czołowej pozycji w Polsce biorąc pod uwagę stosunek pozyskanych środków do ilości mieszkańców.

Środki zewnętrzne najczęściej są uruchamiane po wykonaniu inwestycji. Jest możliwość otrzymania zaliczki inwestycyjnej ale tylko do 40% wartości dofinansowania. Pozostałe dofinansowanie 60% zostaje przelane na konto gminy dopiero po zakończeniu i rozliczeniu kosztów kwalifikowanych. Okres ten wynosi od kilku miesięcy do 2 lat. Tyle musi gmina czekać na zwrot dotacji z UE. Wykonawca zgodnie z prawem musi otrzymać zapłatę w terminie do 30 dni od wykonania usługi i wystawienia faktury.

W związaku z tym na okres pomiędzy płatnością dla Wykonawcy, a zwrotem pozyskanej dotacji z UE gmina uruchamia nisko oprocentowany kredyt inwestycyjny.

Linia kredytowa uruchamiana jest tylko i wyłącznie w okresach programowania i wykonywania inwestycji, gdyż jako gmina nieprzemysłowa nie dysponujemy dużymi środkami po stronie dochodów na natychmiastową zapłatę za prace na : Przedszkolu, Dworcu PKP, Targowisku, Muszli Koncertowej, Odwiercie, itd...

W żaden sposób nie obciąża to mieszkańców naszej gminy, a pełna i ciągła kontrola ze strony Ministerstwa Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej gwarantuje pełną transparentność i jawność wydatków oraz ich sposób wykorzystania. Radni Rady Miejskiej oraz Komisja Rewizyjna mają pełną kontrolę na tymi wydatkami i kredytami, ich uruchomieniem oraz ich terminową spłatą.

PONIŻEJ PRZYKŁADOWA STRUKTURA WYDATKÓW GMINY LĄDEK-ZDRÓJ 2016 ROK I PROGNOZA NA 2017

Prosze zwrócić uwagę na co gmina wydaje najwięcej pieniędzy kolejno: OŚWIATA I WYCHOWANIE (subwencja oświatowa pokrywa niecałe 75% kosztów edukacji w naszej gminie, pozostałą kwotę dopłacamy z budżetu gminy - głównie na wynagrodzenia nauczycieli), OPIEKA SPOŁECZNA, GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA itd.

STRUKTURA WYDATKÓW  WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2017 r.

Zestawienie dochodów Gminy Lądek-Zdrój w 2017 roku z podziałem dochodów własnych (po korektach Skarbu Państwa)

PLAN INWESTYCYJNY Z AKTUALNYM STANEM REALIZACJI

INWESTYCJE 2015
1 Parking + chodnik między Zdrojową a Ogrodową WYKONANO
2 Przebudowa drogi dojazdowa w Skrzynce nr 268 WYKONANO
3 Przebudowa drogi gminnej -ul.Makowa WYKONANO
4 Przebudowa drogi gminnej -ul.Rataja + parking WYKONANO
5 Przebudowa drogi gminnej w Konradowie nr 426 i 420 WYKONANO
6 Budowa sieci  LAN w UMiG WYKONANO
7 Budowa sygn.poż, sieci oddymiającej UMiG WYKONANO
8 Zakup wozu bojowego dla OSP Trzebieszowice WYKONANO
9 Zakup pieca dla OSP Lądek WYKONANO
10 Budowa kompleksu przedszkolno żłobkowego PROJEKT WYKONANO
11 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rataja WYKONANO
12 Odbudowa korony ścian oczyszczalni ścieków WYKONANO
13 Odnowa kamienicy Rynek nr 8 - piwnice WYKONANO
14 Odnowa kamienicy Rynek nr 7 WYKONANO
15 Budowa siłowni zewnętrznej „Planeta seniora” WYKONANO
INWESTYCJE 2016
16 Budowa studni głębinowej we wsi Trzebieszowice WYKONANO
17 Przebudowa chodnika ul.Rataja z zatoką postojową WYKONANO
18 Przebudowa ul.Broniewskiego + parking WYKONANO
19 Przebudowa chodnika ul.Przechodnia cz.1 WYKONANO
20 Przebudowa chodnika ul.Wolności - miejsca parkingowe przed Jubilatem WYKONANO
21 Przebudowa skrzyżowania ul.Kościuszki WYKONANO
22 Budowa drogi gminnej Wrzosówka na dz.54/21 i 25 WYKONANO
23 Parking przy Gimnazjum WYKONANO
24 Zakup i montaż wiat przystankowych WYKONANO
25 Przebudowa drogi gminnej Zatorze/Stójków WYKONANO
26 Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 w Stójkowie WYKONANO
27 Przebudowa dr.62 w Stójkowie WYKONANO
28 Przebudowa chodnika ul.Kopernika i ul.Zamkowej WYKONANO
29 Budowa parkingu przy granicy polsko/czeskiej w Lutyni - projekt WYKONANO
30 Przeb. bud.PKP na centr.przesiad. i Inkubator PROJEKT WYKONANO
31 Zakup witacza WYKONANO
32 Zakup samochodu bojowego OSP Lądek WYKONANO
33 Modernizacja lokalnych ujęć wody WYKONANO
34 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lądku Zdroju PROJEKT WYKONANO
35 Odbudowa sieci wod/kan.ul.Kłodzka i części ul. Ogrodowej WYKONANO
36 Budowa sieci wod/kan. os.Słoneczne III etap WYKONANO
37 Przebudowa sieci wodnej ul. Kopernika WYKONANO
38 Oświetlenie solarne wyspy młyńskiej WYKONANO
39 Budowa placu zabaw we wsi Konradów WYKONANO
40 Budowa świetlicy wiejskiej Trzebieszowice – PROJEKT WYKONANO
41 Budowa wiaty rekreacyjnej w Stójkowie WYKONANO
42 Singletrack -budowa ścieżek rowerowych PROJEKT WYKONANO
43 Budowa siłowni zewnętrznej w Parku 100lecia WYKONANO
44 Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Trzebieszowice WYKONANO
45 Budowa STREET WORKOUT koło Liceum WYKONANO
46 Dom Zdrojowy i Kinoteatr i Muszla Koncertowa – PROJEKT WYKONANO
INWESTYCJE 2017 – 2018
47 Budowa gminnego przedszkola i żłobka WYKONANO
48 Wykonanie  remontu Domu Zdrojowego i Kinoteatru. w trakcie przejęcie obiektu
49 Wykonanie projektu remontu Muszli Koncertowej wraz z widownią w trakcie budowy
50 Złożenie wniosku o dofinansowanie modernizacji Ratusza. wniosek przygotowany
51 Wykonanie projektu i budowa parkingu na granicy – wraz z infrastrukturą i witaczem WYKONANO
52 Wykonanie parkingu przed CKiR WYKONANO
53 Złożenie wniosku o dofinansowanie i budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach w trakcie budowy
54 Wykonanie projektu i budowa parkingu na pl. Curie-Skłodowskiej WYKONANO
55 Dokończenie prac w remizach OSP Lądek-Zdrój, Trzebieszowice, Radochów WYKONANO
56 Wykonanie projektu świetlicy w Radochowie w trakcie opracowania
57 Poprawa bezpieczeństwa –  projekt i wykonanie platformy widokowej na Trojaku trwa przetarg
58 Nowe ujęcia wody pitnej dla Lądka-Zdroju w trakcie opracowania
59 Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lądku-Zdroju w trakcie opracowania
60 Projekt i wykonanie altany w parku 1000-lecia projekt gotowy
61 Projekt i wykonanie fontanny grawitacyjnej k. Sielanki w trakcie budowy
62 Oświetlenie arboretum, rozszerzenie, opieka instytucji naukowych WYKONANO
63 Infrastruktura turystyczna, nowe plany miast, tablice turystyczne, mapy WYKONANO
64 Plac zabaw w parku 1000-lecia wraz z ogrodzeniem w trakcie budowy
65 Projekt i remont ul. Wolności wraz z zatokami i chodnikiem, oraz ławki i roślinność projekt gotowy, wniosek w ocenie
66 Alejki przy urządzeniach do ćwiczeń w parku 1000-lecia w trakcie opracowania
67 Światła solarne w centralnych punktach na wsiach WYKONANO
68 Ławka z rzeźbą Marianny Orańskiej z brązu projekt gotowy
69 Ferma fotowoltaiczna hybrydowa z wiatrakami wertykalnymi w trakcie przygotowania
70 Nowe targowisko – projekt i wykonanie przygotowanie do budowy
71 Remont schodów u. Zamkowa i Bema trwa budowy
72 Ledowa fontanna – Kurort Lądek-Zdrój w trakcie opracowania
73 Malowanie ogrodzeń i mostów c.d. – poprawa wizerunku miasta WYKONANO
74 Inwentaryzacja wodociągów i kanalizacji WYKONANO
75 Wymiana ławek i koszy parki i miasto w trakcie wykonywania
76 Ogrodzenie placu zabaw w Skrzynce, schody i chodnik do kościoła przygotowanie budowy
77 Odwodnienie świetlicy w Skrzynce w trakcie opracowania
78 Projekt rozwiązań kanalizacji w Trzebieszowicach i Radochowie w trakcie opracowania
79 Projekt i remont wieży zegarowej w trakcie projektowania
80 Ul. Moniuszki uzupełnienie i adaptacja źródła w trakcie projektowania
81 Bilbordy i witacz, zagospodarowanie  przełęczy Jawornickiej w trakcie projektowania
82 Mała zieleń w mieście, rondo, wysepki itd. w trakcie wykonywania
83 Rewitalizacja pl. Partyzantów, koncepcja i projekt w trakcie projektowania
84 Remont ul. Kłodzkiej – wjazd do miasta oraz oświetlenie przed stacją paliw w trakcie opracowania
85 Darmowy internet na rynku WYKONANO
86 Nowy wygląd i funkcjonalność strony www.ladek.pl WYKONANO
87 Park Słowackiego – koncepcja i projekt w trakcie projektowania
88 Kościół Ewangelicki – koncepcja i projekt SPRZEDANO OBIEKT
89 Trasa turystyczna na Radoszkę i Cierniak – koncepcja i projekt w trakcie projektowania
90 Radary z wyświetlaczem prędkości – Trzebieszowice i Lądek-Zdrój – ZAKUP WYKONANO
91 Stacje ładowania pojazdów elektrycznych – Doładuj się w Lądku w trakcie budowy
92 3 Krzyże – dzierżawa i odrestaurowanie, podświetlenie w trakcie wykonywania
93 Tabliczki informacyjne w Parku Zdrojowym i na koszach WYKONANO
94 Most Gotycki i Kryty – podświetlenie w trakcie projektowania
95 Rekultywacja wysypiska – zakończenie w trakcie wykonywania
96 Utylizacja azbestu c.d. w trakcie wykonywania
97 Zegar kwiatowy – odtworzenie w trakcie projektowania
98 Remont dworca PKP – inkubator przedsiębiorczości trwa budowa
99 Zielona Dolina – wdrożenie programu WYKONANO
100 Likwidacja międzygminnej spółki śmieciowej CZEKAMY NA WYPIS Z KRS
101 Zakup zamiatarki do piachu i liści WYKONANO
102 Wycinka samosiejek wzdłuż dróg i potoków c.d. w trakcie wykonywania
103 Budowa sieci wod.-kan. na Osiedlu Słonecznym III etap WYKONANO
104 Przebudowa drogi 36 w Stójkowie WYKONANO
105 Przebudowa drogi 139 w Stójkowie WYKONANO
106 Przebudowa drogi 429 i 431 w Radochowie WYKONANO
107 Przebudowa drogi 268 w Konradowie w trakcie budowy
108 Inkubator energii – gmina samowystarczalna energetycznie – KLASTER ENERGII ARES WYKONANO
109 Zakończenie zmian planu zagosp. Trzebieszowice i Radochów WYKONANO
110 Hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego OSP Trzebieszowice WYKONANO
111 Poszerzenie Al. Marzeń – droga na wyciąg narciarski WYKONANO
112 Przebudowa chodnika ul. Kościelna WYKONANO
113 Przebudowa ul. Kopernika i Zamkowa WYKONANO
114 Przebudowa chodnika do sali gimnastycznej SP Nr 1 WYKONANO
115 Przebudowa schodów przy ul. Ogrodowej WYKONANO
116 Zakup maszyna samojezdnej dla LUK WYKONANO
117 Singletrack w trakcie budowy
118 „Wojtusiowy” Park obok przedszkola w trakcie opracowania
119 Remont uli Kłodzkiej i Ogrodowej w trakcie budowy
120 Remont sekretariatu i korytarzy w Ratuszu WYKONANO
121 System PPOŻ i oddymianie w Ratuszu WYKONANO
121 SIEĆ SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU – światłowód WYKONANO
123 Przebudowa chodnika ul. Przechodnia cz. 2 WYKONANO
124 Odwiert Geotermalny Badawczy 2,500 m. w celu poszukiwania złóż geotermlanych w trakcie

 

* Zestawienie pozyskanych środków zewnętrznych dotyczy środków z UE i NFOŚiGW


Odsłon: 47684 | Wizyt: 19580 wg Google Analytics®

Polityka Prywatności | Copyright ©2013-2019 Roman Kaczmarczyk